workshops, lezingen, beleidsvoorbereidende sessies

Verzorging van diverse workshops, lezingen en begeleiding van beleidsvoorbereidende sessies

Voor diverse organisaties heb ik workshops en lezingen verzorgd, onder meer:

  • FCB, bijeenkomst voor ROC-onderwijsleiders van opleidingen Pedagogisch Werk;
  • Hogeschool Rotterdam, bijeenkomst voor mbo- en hbo-opleidingen pedagogiek ten behoeve van onderlinge afstemming;
  • Albedacollege, workshops voor docenten van de Branche Welzijn en Onderwijs;

Inhoudelijk gaan de bijeenkomsten meestal over de ontwikkelingen in de kinderopvang en de betekenis daarvan voor de duurzame inzetbaarheid van pedagogisch medewerkers en/of over de ontwikkeling van Integrale Kindcentra.

 Met het oog op de toekomst presentatie

<< terug naar portfolio-overzicht