Vervanging

sabbatical van de stafmanager Onderwijs & Identiteit bij een groot schoolbestuur

Gedurende één schooljaar werk ik halftime als manager ad interim van de stafgroep Onderwijs & Identiteit. Vanuit die functie heb ik zitting in het Managementteam van het schoolbestuur. De stafafdeling bestaat uit 6 beleidsmedewerkers die zich bezig houden met onderwijskwaliteit, dataverzameling en – analyse en ICT, identiteitszaken, subsidieaanvragen en –verantwoordingen, VVE- en harmonisatiebeleid, bovenschoolse voorzieningen. Naast het zorgen voor continuïteit en doorontwikkeling van processen heb ik ook de opdracht om een impuls te geven aan het signaleren van kindermishandeling en het gebruik van de meldcode en SISA. Daartoe hebben we een stedelijke werkgroep van schoolbesturen en gemeente opgericht.

 

<< terug naar portfolio-overzicht