Verkenning

Verkenning toekomstperspectief en ondersteuning management van een kleine kinderopvangorganisatie.

Op verzoek van het bestuur heb ik samen met de directeur een verkenning gedaan over de mogelijkheden tot uitbreiding van de dienstverlening, met name in samenwerking met basisscholen in de wijk. Daarover is positief advies uitgebracht aan het bestuur. Ook heb ik het MT ondersteund in het verder professionaliseren van haar werkwijze.

<< terug naar portfolio-overzicht