Terreinverkenning naar de vorming van een Integraal Kindcentrum

Een schoolbestuur en kinderopvangorganisatie willen samen een integraal kindcentrum opzetten. Alvorens een besluit te nemen vragen ze mij een verkenning uit te voeren die bestaat uit

  • een analyse van de omgevingskenmerken, is het een geschikte plek;
  • een inventarisatie van beleidsplannen van gemeente en rijksoverheid die mogelijkerwijs het initiatief zullen be├»nvloeden;
  • het opstellen van enkele modellen voor de samenwerkingsstructuur tussen beide organisaties;
  • een verkenning van de ambities van betrokken bestuurders en leidinggevenden.

 

<< terug naar portfolio-overzicht