Veranderplan

Schrijven van een veranderplan voor een tehuis in de jeugdhulpverlening

Een tehuis voor jeugdhulpverlening wil in het licht van de transitie zijn werkwijze veranderen en deze aanpassen aan de vernieuwde inzichten over jeugdhulpverlening en de te verwachten beleidswijzigingen. De teamleidster weet goed welke veranderingen zij voor ogen ziet. Aan mij wordt gevraagd om deze op te schrijven in een zogenaamd veranderplan. Op basis daarvan kan haar bestuur besluiten nemen over het al dan niet doorvoeren van de wijzigingen.

<< terug naar portfolio-overzicht