Beleidsplannen HR en pedagogiek

Schrijven van beleidsplannen HR en pedagogiek voor kinderopvangorganisatie

Hierbij gaat het om het verbinden van de merkwaarden van de organisatie aan de pedagogische doelen voor de kinderen en de ontwikkelingsdoelen voor medewerkers. Een zgn. paraplu-overzicht is het resultaat. Voor pedagogiek is een programmaplan geschreven en voor HR is daartoe een aanzet gemaakt.

<< terug naar portfolio-overzicht