Intensivering van samenwerking

Verkenning naar scenario’s voor intensivering van de samenwerking tussen twee organisaties

In een interactief proces met de bestuurders van twee instellingen is nagegaan óf en hoe een intensivering van de onderlinge samenwerking positieve invloed kan hebben op hun gezamenlijke kwaliteit en daarmee hun positionering in het veld. Daarbij zijn de externe omgevingsfactoren meegenomen in termen van overheidsbeleid en gebiedsmogelijkheden, als ook de meer interne aangelegenheden die de visie, dienstverlening en organisatiecultuur betreffen. Voor wat betreft de samenwerking zijn synergievoordelen, een risicoanalyse en potentiële samenwerkingsvormen opgesteld op grond waarvan besluitvorming kon plaatsvinden. De opvattingen van beide bestuurders zijn continue verwerkt in de uiteindelijke rapportage.

<< terug naar portfolio-overzicht