Profiel

Mijn diensten verleen ik

Mijn diensten verleen ik aan instellingen en overheden die werken in de wereld van onderwijs, kinderopvang, welzijn, jeugdhulpverlening.

Meestal ondersteun ik hen in innovatieve zaken die zij graag gerealiseerd zien of bij beleidsmatige werkzaamheden waar zij zelf niet aan toe komen, zoals bijvoorbeeld

  • het schrijven van rapportages, evaluaties, verantwoordingen, beleidsplannen;
  • het uitvoeren van onderzoek, terreinverkenningen, draagvlakmetingen;
  • procesbegeleiding van (vernieuwings-) projecten;
  • het schrijven van project- of implementatieplannen: van idee naar praktijk.
  • het schrijven van subsidie-aanvragen, aanbestedingen.

In alle gevallen doe ik dit in nauw overleg met de opdrachtgever, en meestal is ook in een of andere vorm een gedeelte van de werkvloer betrokken.

In mijn dienstverlening kan ik gebruik maken van mijn eerdere ervaring als onderwijssociologisch onderzoeker en vooral van de inzichten die ik heb verkregen als directeur-bestuurder van een begeleidingsorganisatie voor onderwijs – kinderopvang – welzijn. Ook mijn huidige werkzaamheden als sectordirecteur Voorscholen bij een schoolbestuur en mijn bestuurlijke functies bij onderwijs en kinderopvang komen vaak van pas.