Procesbegeleiding

de doorontwikkeling van een Integraal Centrum

In Den Haag zijn basisonderwijs, kinderopvang en welzijnswerk sinds een jaar gevestigd in een prachtig nieuwbouwpand met veel voorzieningen voor de wijk. De drie betrokken organisaties willen een voorziening vormen voor bewoners van 0-100 jaar in de wijk. Sinds de verhuizing gaat de meeste overlegtijd op aan regelzaken. Het wordt tijd voor een ‘inhoudelijke doorstart’. Aan mij wordt gevraagd een regiegroep bestaande uit de 3 managers te begeleiden bij de doorontwikkeling. We werken aan een actualisering van eerder geformuleerde pedagogische-agogische ambities, aan de bijbehorende organisatiestructuur en aan een aanzet voor de ontwikkeling van een breed gedragen organisatiecultuur. Het resultaat is een ambitiedocument waarin het fundament van het Integraal Centrum staat geformuleerd.

<< terug naar portfolio-overzicht