Opleiden en ontwikkelen

Procesbegeleiding voor de gezamenlijke inrichting van een structuur voor ‘opleiden en ontwikkelen’.

Twee organisaties denken een inhoudelijke en bedrijfsmatige meerwaarde te realiseren als zij hun afzonderlijke scholings- en ontwikkelingsactiviteiten voor hun medewerkers meer in afstemming met elkaar en voor elkaar gaan aanbieden. Aan mij is gevraagd een projectgroep – bestaande uit enkele medewerkers van beide organisaties – te begeleiden en te faciliteren. Uiteindelijk zal deze projectgroep een door mij opgesteld advies aan beide bestuurders geven over de structuur waarin deze samenwerking gestalte krijgt en de verschillende activiteiten waarop de samenwerking betrekking zal hebben.

<< terug naar portfolio-overzicht