Procesbegeleiding

De vorming van een integraal kindcentrum

De eerder uitgevoerde terreinverkenning bood voldoende perspectief voor onderwijs en opvang om gezamenlijk een IKC te vormen. Aangezien de nieuwbouw al binnen een half jaar zal zijn afgerond, zal een projectgroep bestaande uit het management van de basisschool en kinderdagverblijf/nulgroep zich richten op de meest noodzakelijke inhoudelijke thema’s die vóór de verhuizing naar de nieuwbouw geregeld moeten zijn. Vanwege de tijdsdruk bestaat mijn begeleiding uit een gedegen voorbereiding van elk thema zodat de projectgroep voortvarend stappen kan zetten. Aan de orde kwamen onder meer: visie-ontwikkeling / kernwaarden / pedagogisch leer-en leefklimaat, betrokkenheid en draagvlak bij collega’s, beheer gebouw, structuur IKC, dwarsverbanden, bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst. (NB. alle verhuis-technische zaken werden elders geregeld).

<< terug naar portfolio-overzicht