Procesbegeleiding

Procesbegeleiding bij de ontwikkeling van toekomstgerichte opleidingstrajecten voor professionals die met 0-12 jarigen werken.

Een start is gemaakt met de ontwikkeling van een Praktijkroute voor studenten PW van twee ROC’s. Daartoe is een onderwijskundig bureau ingehuurd om het voortouw te nemen. Ik nam vanuit het programma Beste Leraren deel aan een werkgroep met onderwijsleiders van het ROC en praktijkopleiders van twee kinderopvangorganisaties.

<< terug naar portfolio-overzicht