Portfolio

Overzicht van eerdere opdrachten, van december 2018[1] tot oktober 2013[2].
 • Verkenning van de mogelijkheden van IKC-ontwikkeling en wijksamenwerking in een compacte wijk.

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Procesbegeleiding bij de ontwikkeling van toekomstgerichte opleidingstrajecten voor professionals die met 0-12 jarigen werken.

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Verkenning toekomstperspectief en ondersteuning management van een kleine kinderopvangorganisatie

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Schrijven van een visiedocument voor een antroposofisch kindcentrum voor 0-18 jarigen

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Vervangen beleidsmedewerker van een middelgroot schoolbestuur, voornamelijk  t.b.v. subsidie-aanvragen en-verantwoordingen

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Schrijven van beleidsplannen HR en pedagogiek voor kinderopvangorganisatie

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Ambtelijk secretaris van bestuurlijk overleg van houders kinderopvang, schoolbesturen en beroepsopleidingen

Meer informatie

________________________________________________________________________

 •  Vervanging van de sabbatical van de stafmanager Onderwijs & Identiteit bij een groot schoolbestuur

Meer informatie
________________________________________________________________________

 •  Procesbegeleiding bij de doorontwikkeling van een Integraal Centrum

Meer informatie
________________________________________________________________________

 •  Ontwikkelen en schrijven van beleidsnotitie: Naar A-kwaliteit in voorschoolse voorzieningen in Rotterdam!

Meer informatie
________________________________________________________________________

 • Terreinverkenning naar de ontwikkeling van een aantrekkelijk onderwijs-ontwikkel- en opvangconcept voor 0-12 jarigen in een oude stadswijk

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Procesbegeleiding bij de vorming van een integraal kindcentrum

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Terreinverkenning naar de vorming van een Integraal Kindcentrum.

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Procesbegeleiding voor een gezamenlijke structuur voor ‘opleiding en ontwikkeling’ van medewerkers.

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Verkenning naar scenario’s voor intensieve samenwerking tussen twee organisaties.

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Verzorging van diverse workshops, lezingen en begeleiding van beleidsvoorbereidende sessies.

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Inventariserende beschrijving van een innovatief portfolio in de hulpverlening aan het jonge kind.

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Schrijven van een stadsregionaal sectorplan voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, primair onderwijs en beroepsopleidingen in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Schrijven van een veranderplan voor een tehuis in de jeugdhulpverlening.

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar toekomstverwachtingen en perspectieven in de kinderopvang.

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Medewerking aan een essay over de waarde van diversiteit en complexiteit.

Meer informatie

________________________________________________________________________

 • Schrijven van een eindrapportage ten behoeve van gemeentelijke besluitvorming over een proeftuin in het kader van de decentralisatie jeugdzorg.

Meer informatie

[1] Sinds 2019 werk ik meer in dienstverband en neem ik alleen bij uitzondering nog opdrachten aan

[2] Met het oog op de privacy van opdrachtgevers noem ik geen namen, en laat ik uitsluitend de voor een breder publiek bestemde rapportages zien…