Perspectieven in de kinderopvang

Uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar toekomstverwachtingen en perspectieven in de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties en de beide ROC’s in de regio Rijnmond hebben zich verenigd in een Convenant waarin zij afspreken met elkaar samen te werken om de opleiding voor pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk te laten aansluiten op de praktijk en om afspraken te maken over de beroeps-praktijkvorming. Om goed te kunnen anticiperen op komende ontwikkelingen is aan mij gevraagd om een verkenning uit te voeren naar

  • de toekomstverwachtingen ten aanzien van de kinderopvang en
  • de daaruit voortvloeiende consequenties voor het functiegebouw, de inzetbaarheid van pedagogisch medewerkers.

Daartoe heb ik interviews gehouden met stakeholders van beide ministeries, sociale partners, brancheorganisaties, schoolbestuurders, bestuurders uit de kinderopvang, gemeenten. De informatie is verwerkt in twee rapporten: een publieksversie en een uitgebreidere notitie. Inmiddels zijn veel van de verworven inzichten verwerkt in beleid en bedrijfsvoering van de sector en ROC’s.

Met het oog op de toekomst. De ideale functiemix in het begeleiden van jonge kinderen.publieksversie

Met het oog op de toekomst, uitvoerige versie.

<< terug naar portfolio-overzicht