Innovatief portfolio

Inventariserende beschrijving van een innovatief portfolio in de hulpverlening aan het jonge kind

Drie jeugdhulpverleningsorganisaties in de regio Rijnmond bieden specialistische hulp aan jonge kinderen. Binnen de context van de transitie en transformatie van de jeugdzorg wil men een ‘gezamenlijk innovatief portfolio’ maken. Een werkgroep heeft daartoe een inventarisatie gemaakt van het bestaande hulpaanbod en de innovatieve voorstellen van de drie instellingen. Vervolgens is daar door mij een document van gemaakt op basis waarvan verdere initiatieven kunnen volgen.

<< terug naar portfolio-overzicht