Decentralisatie jeugdzorg

Schrijven van een eindrapportage ten behoeve van gemeentelijke besluitvorming over een proeftuin in het kader van de decentralisatie jeugdzorg

In het kader van de decentralisatie voert de jeugdhulpverlening proeftuinen uit om vernieuwende werkwijzen in de praktijk te toetsen. Zo ook een proeftuin – ‘Gewoon en Bijzonder wordt bijzonder gewoon in de kinderopvang’ – waarin binnen de kinderopvang de hulp meer dichtbij, meer op maat en meer preventief wordt aangeboden. Verschillende onderzoeken vanuit NJI en GGD en twee maatschappelijke kosten-batenanalyses zijn uitgevoerd. Aan mij is door een stuurgroep van bestuurders van deelnemende organisaties gevraagd om daar één eindrapportage van te maken die het mogelijk maakt voor instellingen en gemeente om gefundeerde besluiten te nemen over implementatie.

Eindrapportage def. Proeftuin GBBG

<< terug naar portfolio-overzicht