CV

 

Curriculum Vitae

________________________________________________________________________

Caty Bulte CV fotoCaty E.M. Bulte
Noorderhavenkade 138a  3038 XT  Rotterdam
06 2030 3938
catybulte@gmail.com
Oldenzaal, 4 december 1956

 

Werkervaring 

________________________________________________________________________

 

2019 – nu        Projectleider kinderopvang voor programma Beste Leraren, gemeente
Rotterdam (16u)

                  Projectmedewerker Opleiden en Ontwikkelen bij Kinderdam (8u)

 2014 – 2019 Sectordirecteur peuterspeelzalen bij schoolbestuur SCOH in Den Haag (halftime)

 • Eindverantwoordelijk voor 16 voorscholen en 6 peuterspeelzalen
 • Strategische opdracht: ontwikkeling Brede buurtschool en Integraal
  Kind Centrum

2013 – nu Zelfstandig ondernemer Caty Bulte Beleidsondersteuning

Opdrachten in het sociale domein, onder meer:

 • Ad interim stafmanagement bij afdeling Onderwijs & Identiteit bij een schoolbestuur
 • Terreinverkenningen en procesbegeleiding bij IKC-ontwikkeling
 • Schrijven van beleidsvoorstel “A-kwaliteit in voorschoolse voorzieningen in Rotterdam”
 • Inhoudelijk ontwikkelen en schrijven van Sectorplan Kinderopvang Rijnmond
 • Bijdrage aan essay over diversiteit
 • Onderzoek naar ideale functiemix kinderopvang
 • Eindrapportage Proeftuin jeugdzorg – kinderopvang

2000 – april 2013 Directeur-bestuurder van Stichting de Meeuw Rotterdam

Eindverantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als bedrijfsmatige resultaten en het positioneren van de organisatie in de maatschappelijke en politieke omgeving.

Resultaten van de organisatie onder mijn leiding:

 • Initiëren en implementeren van 125 Voorscholen in Rotterdam en de ontwikkeling van een landelijk erkend VVE-programma voor kinderdagverblijven;
 • Programmaontwikkeling en -implementatie ikv preventieve opvoedingsondersteuning;
 • Initiëren en mee- ontwikkelen van de functie “ouderconsulent” met bijbehorende methodieken, scholing en werkstructuren;
 • Opzet en procesbegeleiding van onderwijs- en jeugdkansenzones: samenwerkingsverbanden onderwijs-welzijn-kinderopvang;

Persoonlijke resultaten:

 • De omvorming van een kleine gesubsidieerde organisatie (35 fte) naar een middelgrote maatschappelijke onderneming (95 fte);
 • De verbreding van dienstverlening van uitsluitend onderwijs naar alle maatschappelijke sectoren van welzijn, opvoedingsondersteuning, geestelijke gezondheidszorg, sport; binnen en buiten Rotterdam;

1993 – 2000 Afdelingsmanager Voor- en vroegschoolse educatie, De Meeuw, Rotterdam

Leidinggevende over een team van 12 trainers-ontwikkelaars en verantwoordelijk voor diverse initiatieven op het gebied van voorschoolse ontwikkeling en
ouderbetrokkenheid.

1989 – 1993 Wetenschappelijk onderzoeker, bij RISBO, Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderzoek naar verschillende aspecten van gemeentelijk jeugd- en
onderwijsbeleid, in opdracht van diverse gemeenten.

1985 – 1988 begeleidster NT2- taalles bij buurthuis De Bark, Rotterdam

Student assistent bij faculteit Sociologie Erasmus Universiteit

1980 – 1984 Coördinator Gespecialiseerd Jeugd – en Volwassenen Werk, bij Jozefzorg,

Sociaal Pedagische Zorg Rotterdam-Rijnmond

Verantwoordelijk voor vrijetijdsbesteding voor ± 500 verstandelijk beperkten, en leidinggevende over de ruim 100 vrijwilligers en vakkrachten.

Diploma’s 
________________________________________________________________________

1989 – heden diverse cursussen, trainingen en masterclasses

op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie en acquisitie, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, governance.

1989 Doctoraal Sociologie van Onderwijs en Onderwijsbeleid,

Erasmus Universiteit, Rotterdam

1980 HBO inrichtingswerk, Sociale Academie Twente, Hengelo

1975 Gymnasium β, Twentsch Carmellyceum, Oldenzaal

 

 

Bestuurlijke functies 
________________________________________________________________________

2014 – heden lid Raad van Toezicht Stichting Un1ek, Onderwijs en Opvang te Vlaardingen

2013 – heden lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam

2013 – heden lid bestuur Volksuniversiteit Rotterdam

2012 – 10/2018  lid Raad van Toezicht Kinderopvang het Steigertje te Rotterdam

1998 – 2016 secretaris bestuur Kinderkunst-atelier Punt 5, Rotterdam

 

En verder…. 
________________________________________________________________________

ben ik – naast allerlei ‘gewone’ vrijetijdsbesteding – vooral een enthousiast hobbykok. Ik maak graag lekker eten voor mensen klaar.