Ambtelijk secretaris

Ambtelijk secretaris van bestuurlijk overleg van houders kinderopvang, schoolbesturen en beroepsopleidingen

Onder de naam Regiegroep kwam deze groep bestuurders 6 x per jaar bij elkaar om gezamenlijk innovatieve projecten te initiëren voor kinderopvang en onderwijs. Daarbij staat de toenemende integraliteit van werken in opvang, onderwijs en zorg centraal. De insteek lag op het voorbereiden van nieuwe professionals op de veranderingen die gaande zijn. In dit kader is een start gemaakt met het ontwikkelen van een praktijkroute voor studenten pedagogisch werk en een zgn. Brede route – een gezamenlijk stageplan – voor studenten van de opleidingen Pedagogisch werk, Social Work, Pabo en AD PEP. Ik verzorg agendastukken, projectvoorstellen en visiedocumenten. 

<< terug naar portfolio-overzicht